Ελληνικό Προϊόν

o4a9859
o4a9859 o4a9859
o4a98581
o4a98581 o4a98581

Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακα Τσόχας

1. Επιφάνεια εργασίας: Τσόχα αρίστης ποιότητας (10 διαφορετικά χρώματα)

2. Υπόστρωμα

i. Insulate πάχους 1,2 cm

ii. Το πάχος του πίνακα δεν υπερβαίνει τα 2,1 cm

iii. Η όλη κατασκευή της ωφέλιμης επιφάνειας εργασίας &  Insulate παρέχει επιπεδότητα και μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

3. Πλαίσιο: 

i. Από κατάλληλο ξύλινο προφίλ (αγιους) με διαστάσεις τέτοιες που να επιτρέπουν την “εισχώρηση” του πίνακα. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ορατό.

ii. Κορνίζα αλουμινίου (εισαγωγής)

4. Ανάρτηση: Ανάλογα με το μέγεθος του πίνακα. (Βίδες – ούπα τοίχου – ούπα γυψοσανίδας).

 

 

Κύλιση στην Αρχή