Ελληνικό Προϊόν

o4a9825
o4a9825 o4a9825

Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακα Insulate

1. Επιφάνεια εργασίας: Τσόχα αρίστης ποιότητας (10 διαφορετικά χρώματα).

2. Υπόστρωμα: Insulate πάχους 1,2 cm. Το πάχος του πίνακα δεν υπερβαίνει τα 2,1 cm. Η όλη κατασκευή της ωφέλιμης επιφάνειας εργασίας &  Insulate παρέχει επιπεδότητα και μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

3. Πλαίσιο:

i. Από κατάλληλο ξύλινο προφίλ (αγιους) με διαστάσεις τέτοιες που να επιτρέπουν την “εισχώρηση” του πίνακα. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ορατό.

ii. Κορνίζα αλουμινίου (εισαγωγής).

4. Ανάρτηση: Ανάλογα με το μέγεθος του πίνακα. (Βίδες – ούπα τοίχου – ούπα γυψοσανίδας.

 

Κύλιση στην Αρχή