Εισαγώμενο Προϊόν

fs138
fs138 fs138
fs140
fs140 fs140

ΔΕΝ υπάρχουν πίνακες μαγνητικοί! Για να είναι μαγνητικός ένας πίνακας μαρκαδόρου θα πρέπει να περιέχει ρινίσματα έτσι ώστε όταν βάλουμε μέταλλο πάνω να κολλήσει. Συνεπώς υπάρχουν πίνακες μεταλλικοί οι οποίοι μπορούν να δεχτούν μαγνήτες.

 • Lacquered (painted steel): χαλυβδόφυλλο βαμμένο λευκό το οποίο ανάλογα με τις επιστρώσεις διαφανή βερνικιου και ανάλογα της θερμοκρασίας σταθεροποίησης έχει την αντίστοιχη σκληρότητα. Στην παγκόσμια βιομηχανία υπάρχουν επιφάνειες με διάφορους βαθμούς σκληρότητας και ανάλογης διάρκειας στο χρόνο (από 3,5,7 έως 10έτη). ). Η επιφάνεια γραφής είναι ευαίσθητη στα αιχμηρά αντικείμενα.

Τεχνικές Προδιαγραφές Επιφάνειας Γραφής Μαγνητικού Πίνακα LACQUERED

 

Ιδιότητα

Μέθοδος

Ιδιότητα ή χαρακτηριστικά

Μονάδα

Τυπικές Αξίες

Πάχος

ΕΝ 438/2.4

Πάχος

Χιλιοστά

1,2 +/- 0,15

 Αντίσταση στην επιφανειακή φθορά

ΕΝ 438/2.6

Αντίσταση στη φθορά

 

Ελάχιστο 350

Αντίσταση στην εμβάπτιση σε βραστό νερό

ΕΝ438/2.7

Αύξηση μάζας Αύξηση πάχους Εμφάνιση

%

%

διαβάθμιση

Μέγιστο 9

Μέγιστο 10

Ελάχιστο 4

Αντίσταση σε ξηρό αέρα σε 180ο C

ΕΝ 438/2.8

Εμφάνιση

-  γυαλάδα

-  άλλη

 Διαβάθμιση

Διαβάθμιση

Ελάχιστο 3

Ελάχιστο 4

Σταθερότητα διαστάσεων σε ψηλές θερμοκρασίες

ΕΝ 438/2.9

Αθροιστική μεταβολή διαστάσεων

% Μήκος

% Πάχος

 Μέγιστο 0,5

Μέγιστο 0,9

Σταθερότητα διαστάσεων σε 20ο C

 ΕΝ 438/2.10γ

Αθροιστική μεταβολή διαστάσεων

 % Μήκος

% Πάχος

Μέγιστο 0,4

Μέγιστο 0,6

Αντίσταση στη κρούση από μίας μικρής διαμέτρου μπίλια

ΕΝ 438/2.11

Δύναμη

ελατηρίου

Ν

 Ελάχιστο 20

Αντίσταση στο χάραγμα

ΕΝ 438/2.14

Φορτίο

Ν

Ελάχιστο 2

Αντίσταση στο λέκιασμα

ΕΝ 438/2.15f

 

Εμφάνιση ομάδες 1 και 2 ομάδες 3 και 4

Διαβάθμιση

διαβάθμιση

5

Ελάχιστο 4

Αντίσταση σε χρωματική αλλοίωση υπό την επήρεια τόξου xenon

ΕΝ 438/2.16

Κανόνας Blue wool

-

Ελάχιστο 6

Αντίσταση στο κάψιμο τσιγάρου

ΕΝ 438/2.18

Εμφάνιση

Διαβάθμιση

Ελάχιστο 3

Προσδιορισμός μαγνητικής δύναμης

L/M 059*

Μαγνητική δύναμη

Γραμμάρια

220 – 300

Ενδεικτική αξία

Μαγνητική συγκόλληση

L/M 054**

Συγκόλληση

Φύλλα

Ελάχιστο 4

Τεχνικές Προδιαγραφές Μαγνητικού Πίνακα LACQUERED

 1. Επιφάνεια γραφής: Lacquered (χαλυβδόφυλλο βαμμένο λευκό)
 2. Κύριο σώμα του πίνακα
  • MDF διάφορα πάχη
  • Νοβοπάν διάφορα πάχη
  • Κυψελοειδές χαρτόνι διάφορα πάχη
  • Πεντάφυλλο χαρτόνι διάφορα πάχη
  • Επτάφυλλο χαρτόνι διάφορα πάχη
 3. Πίσω μέρος του πίνακα
  • Σε διαστάσεις από 120Χ150 και πάνω χρησιμοποιούν επιφάνειες ψευδαργύρου για να σταθεροποιήσουν το επίπεδο όλης της κατασκευής.
 4. Περιμετρικά χρησιμοποιούν διάφορα προφίλ αλουμινίου για καθαρά αισθητικούς λόγους.

Μαρκαδόροι

 • Ενδείκνυνται: Μαρκαδόροι ξηράς κόνεως των οποίων το μελάνι αφαιρείται εύκολα με στεγνό πανί και δεν περιέχουν χημικά (tuolene, xilene).
 • Δεν ενδείκνυνται: Όλοι οι υγροί μαρκαδόροι που περιέχουν τολουίνη ή ξυλίνη και εκείνοι που παρουσιάζουν αντίσταση στα υγρά και την τριβή.
 • Όλα τα εργασιακά τεστ αποδεικνύουν ότι οι μαρκαδόροι ξηράς κόνεως είναι απολύτως ενδεδειγμένοι ενώ όσοι έχουν την ένδειξη <<Permanent marker>> δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Οδηγίες

 • Πριν ο πίνακας χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά πρέπει να πλένεται με ζεστό νερό και συμβατικό καθαριστικό. Τέλος να σκουπίζεται με στεγνό πανί.
 • Μη χρησιμοποιείτε για καθαριστικό σκληρά πανιά ή συρμάτινα σφουγγάρια.
 • Πριν κάθε γραφή η επιφάνεια να είναι στεγνή.
 • Πριν κάθε σβήσιμο αφήστε το μελάνι ξηράς κόνεως να στεγνώσει (8/10 sec).
 • Ανανεώνετε τους μαρκαδόρους συχνά.
 • Προτείνετε ο συχνός καθαρισμός των πινάκων με ζεστό νερό και στέγνωμα με απαλά πανιά.
 • Μην καθαρίζετε τον πίνακα με το χέρι διότι το φυσικό επιδερμικό λάδι μπορεί να επιβαρύνει την στιλπνότητα της επιφάνειας.
 • Μόνιμοι μαρκαδόροι με ένδειξη <<Permanent marker>> δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ.

Διαστάσεις Πινάκων Μαρκαδόρου Μαγνητικοί LACQUERED

45 Χ 60 cm

60 Χ 90 cm

90 Χ 120 cm

120 Χ 150 cm

120 Χ 180 cm

120 Χ 200 cm

120 Χ 240 cm

120 Χ 270 cm

120 Χ 300 cm

120 Χ 360 cm

120 Χ 400 cm

120 Χ 500 cm

Κύλιση στην Αρχή